Björn Wiberg/SGU

1 juni 2017

Samarbete mellan myndigheter för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

SGU har tillsammans med 36 andra myndigheter och forskningsinstitutioner undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

-För att öka effekten av arbetet med att hantera problem som är förknippade med PFAS är det avgörande med ett samarbete mellan myndigheter och forskare, säger Helena Kjellson, enhetschef på Hållbar vattenförsörjning, SGU.

PFAS är syntetiskt framställda kemikalier som används i bland annat brandsläckningsskum. De finns i miljön och har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige.

Läs mer om PFAS och samarbetet för att minska riskerna på KEMIs webbplats