Lantmäteriet.

28 april 2017

Geodata för samhällsbyggnad

Sveriges geologiska undersökning är med i innovationsprogrammet ”Smart built environment”, som är en unik satsning för att utveckla ett hållbart samhällsbyggande. Sverige ska bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter digitaliseringen för med sig.

Programmet består av flera olika projekt och SGU deltar i projektet ”Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov”. Projektet syftar till att integrera byggbranschens byggnadsmodeller (BIM) med Lantmäteriets, SGUs och kommunernas geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet är uppdelat i fem arbetsgrupper:

  1. Geodata och statistik för den tidiga idé- och planeringsfasen (SGU deltar aktivt här)
  2. Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D
  3. Building information model (BIM) och fastighetsbildning i 3D
  4. BIM-modeller för bygglov och digitalt granskningsstöd
  5. Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata

 

Senast granskad 2020-10-22