LKABs Malmförädlingsverk
4 maj 2017

Metallpriser i april

Järnmalmspriset har känt av en väntad nedgång, där även nickelpriset har följt efter. I övrigt mindre har det varit små rörelser på basmetallpriserna under april månad.

Järnmalmspriset har sjunkit med 15 procent under den senaste månaden. Det är något branschanalytiker räknat med. Orsaken står att finna den obalans som funnits i järnmalmsmarknaden och befarad lägre efterfrågan i Kina. Nickelpriset har följt med och gick ned med fem procent. I övrigt har det varit mindre prisrörelser på basmetallerna under månaden, först nedåt och sedan uppåt, medan silverpriset har gått ned med fyra procent.

Metallpriser i april (pdf, öppnas i nytt fönster)