SGU

9 maj 2017

Ny kartvisare visar inlandsisens rörelser

SGU har tagit fram en ny kartvisare; ”Isrörelser”. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information om inlandsisens rörelser.

Den nya kartvisaren visar läge och riktning av isräfflor. Dessa har uppkommit där block, stenar och gruskorn som suttit fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan och visar isens rörelseriktning i ett visst skede. Riktningsangivelserna avser den riktning varifrån isen rört sig mot observationsplatsen. För mer information om isräfflorna och deras inbördes relativa ålder hänvisas till beställning av produkten Isräfflor hos SGUs kundtjänst.

Länk till kartvisaren "Isräfflor"

Läs produktbeskrivningen här