För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Metabasaltisk lava med brottstycken av sur metavulkanit.

Metabasaltisk lava med brottstycken av sur metavulkanit från området Grycksbo-Insjön.

Foto: Alexander Lewerentz/SGU.

7 september 2022

SGU:s undersökningar i området Grycksbo-Insjön ger bättre berggrundsdata

SGU har utfört berggrundsgeologiska och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön i Leksands och Falu kommuner. Projektet förbättrar den berggrundsgeologiska kartbilden i området och presenteras i en ny rapport.

Grycksbo-Insjön-Omslag.jpg

Sveriges geologiska undersökning har under åren 2019–2021 utfört geologiska och geofysiska undersökningar i syfte att förbättra den berggrundsgeologiska kartbilden över ett område nordväst om Falun i Dalarnas län. Den reviderade kartbilden presenteras i en ny rapport tillsammans med sammanställningar av underliggande fältobservationer, petrografiska observationer, litogeokemiska och geofysiska data samt sammanvägda tolkningar av de olika datamängderna. Därutöver presenteras även resultaten från två bestämningar av metamorfa tryck- och temperaturförhållanden samt en radiometrisk åldersbestämning.

Fältarbetena omfattade totalt cirka 15 veckors geologisk kartering och fyra veckors geofysiska mätningar. Projektet är en del av det övergripande SGU-projektet Bergslagen, etapp 2, malmpotentiell som inleddes 2018. Projektområdet ligger i Dalarnas län och omfattar delar av Leksands och Falu kommuner. Anledningen till att undersökningarna förlagts hit är att befintligt berggrundsgeologiskt underlag bedömts vara bristfälligt i delar av området. Undersökningen har bedrivits yttäckande på de metavulkaniska och metasedimentära bergarterna; fokus har legat på lagerföljd, strukturell uppbyggnad och utveckling.

Informationen finns lagrad i SGU:s databaser och är tillgänglig för uttag genom beställning av SGU:s olika geologiska och geofysiska dataprodukter. SGU:s kartdatabas har uppdaterats baserat på den nyinsamlade informationen och den reviderade kartbilden finns tillgänglig via SGU:s kartprodukter och kartvisare.

Läs rapporten Berggrundskartering och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön

Till Kartvisaren

Senast granskad 2022-09-07