Bild på kopparstavar.

Kopparpriset förväntas att fortsätta stiga på grund av den pågående energiomställningen.

8 september 2022

Metallprisernas utveckling under sommaren 2022

Perioden juni till och med augusti präglades av oro på världsmarknaden. Inflationshotet, räntehöjningar men också lättnader i Kinas tillverkningsindustrin och positiva signaler om framtiden bidrog både till ned- och uppgångar i metallpriserna.

Priset på järnmalm nådde under juli den lägsta nivån som har uppmätts på åtta månader. I början av augusti ökade sedan järnmalmspriserna. Nyheten om eventuellt ekonomiskt stöd till Kinas skuldsatta fastighetssektor och förbättrad lönsamhet för kinesiska stålverk bidrog till uppgången. Prisuppgången dämpades under augustis senare del på grund av global finansiell oro och vissa fortsatta begränsningar i Kinas stålproduktion.

Basmetallerna koppar och zink hade en blandad utveckling. I mitten på juli låg kopparpriset nära 7 000 dollar per ton vilket är den lägsta nivån som har uppmätts sedan år 2021. Minskad inflationstakt i USA bidrog till att priset på koppar vände upp igen under augusti. Kopparpriset förväntas att fortsätta stiga på grund av den pågående energiomställningen. Priset på zink hade också en svag prisutveckling i början på sommaren. Priset steg i augusti på grund av att Kina signalerade om en kommande efterfrågeökning från tillverkningsindustrin.

Priset på guld återspeglade centralbankernas räntehöjningar. Guld är en tillflykt för investerarare för att skydda sig från de långsiktiga effekterna av inflation. Priset gick ner i juni för att sedan vända upp i juli. Under augusti månad sjönk guldpriserna återigen, mycket beroende på den starka utvecklingen av amerikanska dollarn. Prisutvecklingen på silver var mer dramatisk eftersom både investerare och tillverkningsindustrin efterfrågar denna ädelmetall.

Batterimetallerna nickel, kobolt och litium har påbörjat en gradvis återhämtning efter nedstängningar på grund av covid-19, Rysslands invasion av Ukraina och ökande inflation. Priset på litium stabiliserades i juni på grund av ökad efterfrågan från Kinas tillverkningsindustri. Priset på nickel nådde en lägsta notering under juli. Priset gynnades av minskad inflationstakt i augusti, men utvecklingen dämpades på grund av minskad efterfrågan från Kina. Priset på kobolt föll under sommaren. Återupptagande i Kinas tillverkningsindustri och lösta logistikproblem i Kongo bidrog dock till en stabilisering av priset under augusti.

Se statistik för metallprisernas utveckling under sommaren 2022

Senast granskad 2022-09-08