Ala Lombolo

Foto: SGU.

4 juni 2021

Nya undersökningar av förorenade sediment ger ökat kunskapsunderlag

SGU kartlägger ett femtiotal sjöar och vattendrag med förorenade sediment, och fortsätter samtidigt med miljöåtgärderna i Ala Lombolo-sjön i Kiruna. Undersökningarna, som till stor del utförs med externa experter, bidrar till bättre kunskap inför kommande miljöåtgärder.

Med hjälp av externa experter kommer SGU att undersöka femtio potentiellt förorenade sedimentområden i sjöar och vattendrag över hela Sverige under 2021 och våren 2022. Resultat och erfarenheter från undersökningarna kommer att användas till att utveckla metoder för inventering och prioritering av förorenade sediment, ett arbete som drivs inom regeringsuppdraget för förorenade sediment. Arbetet genomförs med hjälp av NIRAS Sweden AB och Clinton Marin Survey.

SGU fortsätter också förberedelse för åtgärder i Ala Lombolo-sjön i Kiruna, där en teknik som kallas hydrotermisk karbonisering (HTC) ska prövas. Den innebär att sedimentet värms upp till cirka två hundra grader under en timme i syfte att förbättra avvattningsegenskaperna så att föroreningar kan avlägsnas. Processen är kontinuerlig och energieffektiv och kräver ingen extern värmeförsörjning. Arbetet ska vara klart i oktober 2021. Detta arbete genomförs med hjälp av Sweco Miljö AB och C-green Technology AB.

Läs mer om Ala Lombolo-projektet här

Läs mer om regeringsuppdraget för förorenade sediment

 

Senast granskad 2021-06-04