Tyngdkraftmätning Haparanda

Tyngdkraftmätning Haparanda.

Foto: Patrik Johansson SGU

10 juni 2021

Här kartlägger SGU i fält

Fältsäsongen är i full gång och SGU:s geologer är ute och samlar geologisk information runt om i landet. Med hjälp av en ny kartvisare kan du se var SGU kartlägger under 2021.

SGU tar fram geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. I detta uppdrag ingår undersökning och kartläggning av geologi i fält. SGU:s geologer samlar geologisk information på land, från luften, till sjöss och till havs.

Områdena som undersöks har tidigare inte blivit kartlagda, eller så saknas aktuell eller efterfrågad geologisk information från platserna. Den geologiska data som samlas in berör jordarter, bergarter, mineral, grundvatten och bottenförhållanden i hav och sjöar.

Kartvisaren-kartlaggning.png

Aktuell och detaljerad geologisk information är viktig för att kunna planera för ett hållbart samhälle, där mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål som de är bäst lämpade för. Insamlingen av data är också viktig för att öka förståelsen för de geologiska processerna.

Se var SGU kartlägger i år

Senast granskad 2021-06-10