Ett fartyg.

SGU:s undersökningsfartyg S/V Ocean Surveyor.

Foto: Carl-Erik Alnavik/SGU

Maringeologisk kartläggning

Till skillnad från landbaserad kartläggning går det oftast inte att ha direkt kontakt med havsbotten då maringeologin karteras. Avancerade instrument monterade på SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor och undersökningsbåt Ugglan är därför väsentliga i denna verksamhet.

Vid grundare vatten kan satellitdata, flygfotografier och höjddata från så kallade lidarsystem användas, men längre ut i kustzonen och till havs utförs i praktiken undersökningen uteslutande från fartyg och båtar. För att avbilda havsbottnen från fartyg används främst en mängd olika akustiska metoder beroende på vad som eftersöks. Ljud fortplantar sig lätt och över stora avstånd i vatten till skillnad från ljus och radiovågor som snabbt dämpas och dör ut, vilket gör att hydroakustiska mätsystem är det, i dagsläget, optimala systemet för maringeologisk kartläggning.

De akustiska mätsystemen kan antingen avbilda ytan på havsbotten eller har förmågan att penetrera lösa sediment, såväl som underliggande berggrund, och ge en vertikal bild av hur bottnen är uppbyggd.

Vid undersökningarna används också provtagningssystem som tar upp sedimentprov och sedimentkärnor. Undervattenskameror används för att fotografera eller filma havsbotten. Dessa bottenprov och fotografier är nödvändiga för att med säkerhet definiera vad signaturerna i den akustiska avbildningen verkligen representerar och för att bestämma sedimentens egenskaper i detalj. Sedimentprover från bottnarna analyseras också för att kartlägga miljögifter.

SGU har två farkoster i sin flotta för maringeologisk kartläggning. Fartyget S/V Ocean Surveyor för vattendjup över 6–10 meter och undersökningsbåten S/V Ugglan där det är grundare (från 2-3 meters djup).

Maringeologi, vår spellista på Youtube

Vi har samlat filmat material från vår marina verksamhet i en spellista på Youtube.

Se våra filmer om maringeologi (länkt till Youtube). 

 

 

Senast granskad 2023-07-31