Här kartlägger vi

Från tidig vår till sen höst kartlägger SGU:s geologer och geofysiker berg, jord och grundvatten runt om i Sverige. Här visar vi var vi undersöker just nu och var vi planerar att undersöka.

Med bil längs vägnätet, till fots och med hjälp av flyg och båt undersöker vi bland annat jordarternas utbredning, markens innehåll av mineral och metaller, vilka bergarter som finns var, strukturerna i berggrunden, grundvattenförekomster och bottenförhållandena längs Sveriges kuster.

Aktuella kartläggningsprojekt

I kartan nedan visar vi var och när vi gör våra undersökningar. Kartan uppdateras löpande. I menyn Kartlager kan du välja typ av kartläggning. Längre ner i kartan hittar du Teckenförklaring som förklarar vad de olika färglagren föreställer. Klicka på ett område i kartan för att få veta mer.

 

Senast granskad 2021-06-10