29 juni 2021

Grundvattensituationen vecka 26

Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i delar av Götaland och Svealand de kommande två månaderna.

Under den senaste månaden har grundvattensituationen försämrats något för de små magasinen i södra Sverige, vilket beror på att det kommit mindre nederbörd än normalt. Nivåerna är under de normala för årstiden i södra Götaland. I västra Blekinge är nivåerna mycket under de normala.

I de stora grundvattenmagasinen har situationen varit relativt oförändrad den senaste tiden, vilket innebär att nivåerna fortsatt är under eller mycket under de normala för årstiden i delar av Götaland och i östra Svealand. I större delen av Skåne och vissa delar av sydöstra Götaland är nivåerna mycket under de normala. Nivåerna är över eller mycket över de normala i större delen av Norrland.

Grundvattensituationen vecka 26

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Du vet väl att SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl 12.00). Du hittar informationen här: 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida-_nivåer_augusti_2021.jpg

SGU:s beräkningar för augusti i de små magasinen pekar på att nivåerna blir under de normala i stora delar av Götaland och delar av mellersta Norrland. I delar av Skåne, Blekinge och Kronobergs och Kalmar län förväntas nivåerna bli mycket under de normala. Vid torrt väder är det förväntat att nivåerna blir under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet.

I stora grundvattenmagasin är det troligt eller till och med mycket troligt att grundvattennivåerna blir under de normala i stora delar av Götaland och i de östra delarna av Svealand under augusti. I delar av Götaland, exempelvis Skåne och Gotland, är det möjligt att nivåerna till och med blir mycket under de normala för årstiden. I Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland förväntas nivåerna bli normala till mycket över de normala, även om det inte kan uteslutas att nivåer under de normala för årstiden kan förekomma. 

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

 

 

 

Senast granskad 2021-06-29