Bilden visar en sten, en hematit.

Hematit.

Foto: SGU.

3 juni 2021

Metallprisernas utveckling i maj

Priset på järnmalm fortsatte att stiga i maj. Orsaken stavas stigande efterfrågan på järnmalm i Kina, med ett utbud som inte har hängt med. För övriga metaller noterades mestadels svaga uppgångar.

Järnmalmspriset steg med åtta procent under maj månad och var uppe i 218 dollar per ton den 18 maj, högre än 2011 då priset på fines låg på tvåhundra dollar per ton. Priset var som lägst 2015/16 med fyrtio dollar per ton. Den senaste tidens uppgång beror på att utbudet inte har hållit jämna steg med efterfrågan i Kina, där produktion av råstål har ökat med trettio procent under de senaste åren. Utbudsproblematiken hänger samman med Covid-19 samt olyckor/ naturkatastrofer i Brasilien och Australien.

Prisutvecklingen på bas- och ädelmetallerna var svagt ökande. Mest ökade priset på guld med sex procent. Mot strömmen gick priset på rodium som sjönk med 14 procent under månaden. Priset rörde sig ordentligt; först sjunkande för att sedan stiga. Det turbulenta priset på rodium beror på att det bryts som en sidometall och att det troligen också finns stor spekulation i priset.

Läs mer om metallprisernas utveckling i juni (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-03