Vattenspegel i Hammarby källa.

Foto: Liselotte Tunemar, SGU

23 juni 2021

Ny sök- och nedladdningstjänst för datavärdskapet för miljögifter

SGU lanserar en ny karttjänst. Den nya kartvisaren ger en kartbild över vilka provlokaler till vilka olika miljögiftsdata från nationell, regional och kommunal miljöövervakning och andra undersökningar har inrapporterats.

Nedladdningstjänsten av data gör det lättare att ladda ned haltdata från ett begränsat geografiskt område, en specifik provmatris och/eller för en specifik ämnesgrupp och för en vald tidsperiod.

En förhoppning är även att den nya tjänsten blir ett incitament att inrapportera mer miljögiftsdata till datavärdskapet för miljögifter.

-Alltför mycket haltdata från miljögiftsundersökningar hamnar tyvärr enbart i en rapport och glöms sedan bort. Det skulle vara bättre att dessa data inrapporteras till datavärdskapet för miljögifter och tillgängliggörs för fler potentiella användare av dessa data, säger Håkan Johansson, Statsgeolog vid SGU.

Gå till den nya kartjänsten här

Senast granskad 2021-06-23