Grundvattenmätning. Foto.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

10 maj 2022

SGU bidrar till forskning om grundvatten

SGU:s utlysning av forskningsbidrag på temat grundvatten har resulterat i att SGU stöttar två projekt; ett om grundvattnets roll i kolets kretslopp och ett annat om hur kritiska metaller förekommer och transporteras i grundvatten.

Det ena av de två projekt som SGU ger bidrag till har titeln ”Grundvattnets roll i kolets naturliga kretslopp: långvarig sänka eller förbisett arv?”. Det leds av Marcus Klaus vid Sveriges landsbruksuniversitet med syftet att undersöka grundvattnets roll i kolets kretslopp, vart kolet kommer ifrån och hur länge det uppehåller sig i vattnet innan det avgår till atmosfären eller tas upp av marken. Projektet ska bidra med viktig kunskap om kolbaserade växthusgaser som kan användas till att förbättra klimatmodellering.

Det andra projektet som får bidrag gäller ”Förekomst och mobilitet av kritiska metaller i svenskt grundvatten”.  Det leds av Lina Hällström vid Luleå tekniska universitet, som kommer att titta närmare på hur de metaller som är kritiska för innovation och ny teknik kan förekomma i, och transporteras med, grundvatten. Eftersom användningen av dessa metaller ständigt ökar, så finns det en risk att metallerna utgör en framtida förorening, något som det behövs mer kunskap om.

Båda projekten kommer att starta år 2022 och fortsätta till och med år 2024.

Läs mer om forskningsprojektet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer om forskningsprojektet vid Luleå tekniska universitet

Läs mer om SGU:s utlysning av forskning på temat grundvatten här

Senast granskad 2022-05-10