29 juni 2022

Grundvattensituationen i juni

Under juni har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka i praktiskt taget hela landet. Även i de stora magasinen sjunker nivåerna, dock i långsammare takt. Beräkningar tyder på att nivåerna i främst de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka och vara under de normala för årstiden i större delen av landet under sommaren. Risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer ökar.

I de små magasinen har grundvattennivåerna i allmänhet sjunkit och nivåminskningen har varit tämligen normal för årstiden. Grundvattensituationen, det vill säga nivåerna i förhållande till de normala för årstiden, har därmed varit relativt likartad under juni med nivåer fortsatt under de normala för årstiden i större delen av landet. I delar av Norrlands kustland, nordvästra och östra Götaland samt i västra Svealand är nivåerna mycket under de normala. I de västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län är grundvattennivåerna över de normala.

När det gäller de stora grundvattenmagasinen sjunker nivåerna men förändringarna sker långsammare och det har inte heller här skett några stora förändringar i grundvattensituationen. I delar av Götaland och Svealand har nivåerna dock sjunkit något mer än normalt medan de har varit tämligen oförändrade i större delen av Norrland. Nivåerna är nu under de normala för årstiden i stora delar av Svealand och Götaland. I Östergötlands län, Södermanlands län och på Gotland är nivåerna mycket under de normala. Nivåerna är över de normala i större delen av Norrland.

 

Grundvattensituationen vecka 26

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

grvsituationv26_304x419.png

Nivåerna i de små magasinen är under de normala för årstiden i större delen av landet, och SGU:s beräkningar tyder på att det krävs en betydande påfyllning för att grundvattensituationen ska kunna återgå till den normala. Detta gäller särskilt för de östra delarna av Götaland och Svealand där mycket stora nederbördsmängder behövs. Även vid normala nederbördsmängder kommer nivåerna att vara under de normala i stora delar av landet under juli och augusti.

Med anledning av de låga nivåerna bedömer SGU att det finns risk för vattenbrist på grund av låga nivåer i små magasin för 16 län. Detta kan medföra en ansträngd situation för många hushåll med egen brunn, i synnerhet de som har haft problem med vattenförsörjningen under tidigare perioder med låga nivåer. Lokala variationer förekommer och även i områden med låga nivåer kan vattenförsörjningen fungera utan problem.

Även för de stora magasinen indikerar beräkningar att det finns områden där grundvattensituationen kommer att kvarstå eller till och med försämras under flera månader. Enligt SGU:s bedömning finns det risk för vattenbrist på grund av låga nivåer i sex län. De för årstiden låga nivåerna i sydöstra Svealand och nordöstra Götaland kommer sannolikt att bestå under sommaren och hösten. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar.

Läs mer om tjänsten Risk för vattenbrist.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2022-06-29