Bild på kronprinsessan Victoria som tittar på ett rör med sediment.

Kronprinsessan Victoria inspekterar en sedimentkärna från Saltsjön i Stockholm. Foto SGU.

14 juni 2022

Öppet fartyg ger ökad kunskap för hållbara hav

I torsdags invigdes eventet Öppet fartyg i Stockholm. Evenemanget vill visa betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Öppet fartyg arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning, Polarforskningssekretariatet och Havs- och vattenmyndigheten.

Torsdagen ägnades åt föreläsningar och frågestunder för speciellt inbjudna. Eventet skedde på Fotografiska i Stockholm och det gavs även möjlighet till visningar på forskningsfartygen R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor som tillhör SLU, Göteborgs universitet respektive SGU.

Förmiddagens klimatpolitiska samtal leddes av Rolf Brennerfelt, styrelseordförande i SLU med deltagande av professor Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet, Anna Jöborn VD Mistra och Emma Nohrén, ordförande i miljömålsberedningen.

Under eftermiddagen hölls en serie miniföreläsningar, med medverkan av Helén Andersson, SMHI, Bastien Queste, Göteborgs universitet, Jonas Hentati Sundberg, SLU, Martin Jakobsson, Stockholms universitet, Lovisa Zillén Snowball, SGU och Johan Wikner, Umeå universitet.

Havsbottnen är jordens vanligaste habitat, ändå vet vi långt ifrån tillräckligt om det. Forskningsfartygen behövs för att ge oss mer kunskap om havet som livsviktig resurs och för att kunna fatta hållbara beslut om skydd och användande. Öppet fartyg gav tillfälle både till nya och närmare kontakter mellan aktörer som alla samverkar för ökad kunskap och för hållbara hav.

– SGU vill till exempel skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av de blåa näringarna, som havsbaserad vindkraft. Havsmiljön och vår användning av havet kan ibland stå i konflikt med varandra. Genom att ha bra kartor och underlag för beslut, kan vi lyckas med båda, säger Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef för Samhällsplanering.

Bland besökarna fanns representanter från bland annat riksdagen, departement, myndigheter, högskolor och WWF men också från hovet genom H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Läs mer om eventet Öppet Fartyg (nytt fönster)

Läs mer om SGU:s maringeologiska verksamhet

Se film om SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor (YouTube)

Senast granskad 2022-06-14