Utsnitt från en karta. Illustration.

Utsnitt från SGU:s kartvisare Strandförskjutningsmodell.

22 juni 2022

SGU:s kartvisare visar landhöjningen

Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. Allteftersom isen smälte lättade trycket på jordskorpan som började röra sig uppåt igen. Med hjälp av en ny webbaserad kartvisare går det att se strandlinjernas förskjutning tillbaka i tiden och därmed följa landhöjningen historiskt.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) lanserar idag en ny kartvisare och nya öppna data, Strandförskjutningsmodell, som ersätter den tidigare produkten Strandlinjer som fanns i SGU:s Kartgenerator.

Strandförskjutningsmodellen bygger på ett stort antal strandförskjutningskurvor upprättade över olika delar av Sverige. Strandförskjutningskurvorna har sedan kombinerats med en modell för landhöjningen samt en digital höjdmodell med femtio meters upplösning.

SGU:s strandförskjutningsmodell visar en övergripande bild av den forntida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas utbredningar. Modellen ger en bra bild över den relativa förändringen av hav, sjö och land i ett regionalt perspektiv, men är inte avsedd för detaljerade studier, till exempel enskilda dalgångar eller liknande. Mer detaljerade studier kräver försiktighet och ingående förståelse för de osäkerhet som finns i de olika metoder som ligger till grund för modellen. 

Kartvisaren visar en förenklad modell av förloppet för inlandsisens avsmältning och tillhandahåller strandförskjutning i 100-årsintervall. De korta intervallen ger endast en möjlighet att se regionala förändringar, tjänsten ska därför inte användas till noggrann åldersbestämning.

Produktbeskrivning Strandförskjutningsmodell (öppna data)

Gå till sidan Strandförskjutningsmodell, öppna data

Gå direkt till kartvisaren Strandförskjutningsmodell

Senast granskad 2022-06-22