Bilden visar en sten, en hematit.

Hematit.

Foto: SGU.

9 juni 2022

Metallprisernas utveckling i maj

Maj präglades överlag av minskad efterfrågan och sjunkande metallpriser. Nya utbrott av covid-19 och nedstängningar i Kina gav dämpad ekonomisk aktivitet i landet. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina och räntehöjningar sätter också spår i världsekonomin.

Efterfrågan på batterimetallerna litium, nickel och kobolt avtog på grund av minskad elbilsförsäljning. Kobolt drabbades relativt hårt av prisnedgång på grund av att även konsumtionen av elektronikprodukter minskade. Litiumpriset hade en något stabilare utveckling eftersom minskad efterfrågan till viss del kan förklaras av förseningar i leveranskedjorna till elbilsproduktionen.

Kina står för en stor del av efterfrågan av basmetaller och nedstängningar i landet orsakade minskad produktion och lägre global efterfrågan. Basmetallernas priser påverkades även av den finansiella oron. Amerikanska centralbankens drastiska räntehöjning i början av månaden bidrog till att priset på zink föll snabbt. Men på grund av minskade lagerreserver återhämtade sig priserna mot slutet av månaden. Aluminium är den basmetall som har påverkats mest av konflikten i Ukraina. Föregående månads prisnedgång fortsatte in i maj. Det råder stora störningar i leveranser av råvara och de höga energipriserna ger höga produktionskostnader.
Priset på järnmalm sjönk under första halvan av månaden på grund av minskad efterfrågan från stålindustrin i Kina. I mitten av maj nådde priset den lägsta noteringen på fyra månader. Priset vände sedan upp på grund av Kinas planer på att öppna upp landet igen.

På grund av den finansiella oron blev ädelmetallerna guld och silver återigen intressanta investeringsobjekt. Efter den amerikanska centralbankens räntehöjning ökade priserna på både guld och silver. Palladium, och framförallt rodium, har haft stora prisnedgångar på grund av flaskhalsar i bilindustrin och minskad efterfrågan. Rodium är en mycket sällsynt metall och bryts mestadels i Sydafrika och till viss del även i Ryssland. Priset på denna ädelmetall är därför mycket känslig för störningar.

Se statistik för metallprisernas utveckling i maj (nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-09