Utdikad torvmark.

Utdikad torvmark.

Foto: Gunnel Ransed, SGU.

3 juni 2020

Energitorven i Sverige under 40 år – omställning mot odlingstorv

Produktionen av energitorv minskade under 2019 och under de senaste fem åren har det brutits mer odlingstorv än energitorv i Sverige. SGU kan nu presentera statistik över hur uttaget av energitorv förändrats under de senaste 40 åren.

Den minskade produktionen av energitorv under 2019 är i linje med en tydligt nedåtgående trend under de senaste decennierna. Produktionen av energitorv i Sverige var som högst under 1980- och 90-talen. Under rekordåret 1994 gjordes ett uttag av drygt 3,7 miljoner kubikmeter torv för energiändamål. Detta kan jämföras med produktionen under 2019 som endast utgjorde runt en tredjedel av nittiotalets nivåer, cirka 1,3 miljoner kubikmeter.

Energitorv förbränns främst för produktion av el och fjärrvärme. Trenden mot minskat uttag av energitorv är bland annat en effekt av omställningen mot mer klimatneutrala och fossilfria energikällor. Under senare år har torv- och torvbrikettsförbränningen stått för cirka en procent av de totala växthusgasutsläppen i Sverige.

I takt med att uttaget av energitorv minskat, har produktionen av så kallad odlingstorv ökat. Denna typen av torv utgör den huvudsakliga komponenten i odlingsjord samt i strömaterial för djurhållning. Uttaget av odlingstorv i Sverige har ökat i stadig takt under de senaste 40 åren. Från cirka 0,5 miljoner kubikmeter per år under 1980-talet, till i snitt cirka 1,5 miljoner kubikmeter per år under 2000-talet.

 

Utvinning av torv i Sverige åren 1980-2019. Statistiken över energitorvsproduktion bygger på enkätundersökningar riktade till producenter och har genomförts av SGU mellan åren 1980-2020. Statistiken över odlingstorv är hämtat från SCB (1980-2018), och från Svenska miljörapporteringsportalen (2019).

Grafik: SGU

Läs mer om SGU:s produktionsstatistik över energitorv

Mer detaljerad information om årets statistik finns i dokumentet Energitorv i Sverige 2019 

Läs mer om torvbruk

Läs mer om energitorv

Senast granskad 2020-06-03