September

 • Goda exempel på åtgärder för bättre grundvatten

  SGU lyfter fram ett antal goda exempel på åtgärder som kan genomföras för att minska risken för skada på grundvatten. Tanken är att uppmuntra kommuner och myndigheter till att öka skyddet för grundvattnet.

  29 september 2020

 • Statistik för grus, sand och krossberg 2019

  SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  28 september 2020

 • Nya data om grafitfyndigheter utanför Norberg

  Resultatet från SGU:s kartläggningar 2019 i ett område nordväst om Norberg i Västmanlands län är nu klara. En sammanfattande rapport visar på intressanta mängder av det innovationskritiska mineralet grafit.

  26 september 2020

 • Grundvattennivåer vecka 39

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand, södra Norrland och betydande delar av Götaland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland, östra Svealand samt södra och mellersta Norrland, medan de i västra Götaland och norra Norrland är över eller mycket över de normala.

  22 september 2020

 • Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i ekosystemet

  Miljögifter i fiberbankar riskerar att spridas till sin omgivning och påverka organismer uppåt i näringskedjan. Det bekräftas av en ny forskningsrapport som sammanfattar fyra års tvärvetenskapliga studier inom projektet Treasure.

  21 september 2020

 • Rådgivning till kommuner inför våtmarksprojekt

  SGU erbjuder gratis rådgivning till kommuner för att säkerställa att målen för grundvattentillgång uppfylls vid restaurering eller anläggning av våtmarker. Tjänsten pågår året ut.

  17 september 2020

 • SGU utvecklar sekundär utvinning med hjälp av extra anslag

  Regeringen fördelar femtio miljoner kronor extra på att utveckla och undersöka förutsättningen för sekundär utvinning av metaller. De extra medlen går till SGU, som föreslås ta hjälp av Naturvårdsverket.

  15 september 2020

 • SGU kartlägger Uppsala läns kust- och utsjöområden

  Just nu kartlägger SGU havsbotten och dess livsmiljöer i Uppsala läns kust- och utsjöområden. Kartläggningen utförs med SGU:s undersökningsbåt Ugglan och pågår till mitten av oktober.

  11 september 2020

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga

  Ny jordartsinformation finns för områden runt Uppsala samt mellan Hjo och Karlsborg längs Vätterns västra strand.

  8 september 2020

 • Grundvattennivåer vecka 37

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, i Svealand och södra Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i delar av Norrland finns områden med nivåer under de normala.

  8 september 2020

 • Metallprisernas utveckling i augusti

  Fortsatt rejält stigande priser för många metaller, däribland järnmalm, ädelmetaller och energimetaller. Guldpriset sjönk dock något. Det visar SGU:s statistik över den senaste månadens utveckling av metallpriser.

  7 september 2020

 • EU uppmärksammar bristen på kritiska råvaror

  EU-kommissionen varnar för att klimatmålen hotas på grund av brist på råvaror som till exempel metaller till batterier. I sin uppdaterade lista återfinns nu 30 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden.

  3 september 2020