22 september 2020

Grundvattennivåer vecka 39

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand, södra Norrland och betydande delar av Götaland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland, östra Svealand samt södra och mellersta Norrland, medan de i västra Götaland och norra Norrland är över eller mycket över de normala.

Situationen i de små grundvattenmagasinen i mellersta och sydöstra Sverige försämras nu eftersom nivåerna sjunker mer än normalt. I de stora magasinen sjunker nivåerna som förväntat vid den här tiden på året.

Grundvattennivåer vecka 39

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand, södra Norrland och betydande delar av Götaland. I nordvästligaste Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala medan de i resten av landet är nära de normala.

Nivåerna sjunker nu mer än normalt i mellersta och södra Sverige. Sjunkande grundvattennivåer förväntas under tidig höst, eftersom det mesta av nederbörden avdunstar eller tas upp av växter. Därmed är möjligheterna till betydande grundvattenbildning små. Brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt i södra och östra Götaland, i Svealand samt i södra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra Götaland, östra Sveland samt södra och mellersta Norrland. Nivåerna är över eller mycket över de normala i västra Götaland och norra Norrland. I resten av landet är nivåerna normala. I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara extra observanta och följa utvecklingen.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation.

Senast granskad 2020-09-22