8 september 2020

Grundvattennivåer vecka 37

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, i Svealand och södra Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i delar av Norrland finns områden med nivåer under de normala.

Nivåerna i de små magasinen sjunker något mer än normalt i Götalands östra delar och i Svealand, vilket innebär att situationen i de små magasinen försämras. I de stora magasinen sjunker nivåerna som förväntat vid den här tiden på året.

Grundvattennivåer vecka 37

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Små grundvattenmagasin

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. Övriga delar av Sverige har normala nivåer för årstiden.

Nivåerna sjunker något mer än normalt i Götalands östra delar och i Svealand. Sjunkande grundvattennivåer är förväntat även under den senare delen av sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt i södra och östra Götaland, i Svealand samt i södra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt mellersta Norrland. I västra Götaland, sydvästra Svealand samt i nordvästra och nordöstra Norrland är nivåerna däremot över eller mycket över de normala för årstiden. I resterande delar av Sverige är nivåerna nära de normala. I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara extra observanta och följa utvecklingen.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.

 

Senast granskad 2020-09-08