Mars

 • Workshop om geoparker och geoturism

  Mer geologi i besöksnäringen diskuteras vid Naturum i världsarvet Höga Kusten i oktober.

  30 mars 2020

 • Ny nationell samordning av dricksvattenfrågor

  En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten ska göra arbetet mer aktivt och drivande. Vid gruppens första möte 24 mars enades tio myndigheter och aktörer om ett antal fokusområden framöver.

  25 mars 2020

 • Nytt om mineral- och bergartsförekomster i nordöstra Norrbotten

  En ny rapport från SGU sammanfattar förekomster av malm och mineral i nordöstra Norrbottens län. Arbetet förbättrar den geologiska informationen och kunskapsläget om mineralförekomsterna och deras relation till berggrunden i området.

  23 mars 2020

 • Grundvattennivåer i mars

  Nivåerna i de små magasinen är alltjämt över eller mycket över de normala för årstiden på de flesta håll. När det gäller stora magasin finns fortfarande områden med lägre nivåer än normalt i landets östra delar men i övrigt är nivåerna nära eller över de normala.

  19 mars 2020

 • Ny information om svavelhalt i kartvisarna Bergartskemi och Ballast

  Kartvisarna Bergartskemi och Ballast har utökats med information om svavelhalt i bergarter. Bakom förändringen ligger ett ökat intresse från industrin.

  12 mars 2020

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Coronaviruset och finansiell oro har satt sin prägel på utvecklingen av metallpriserna i februari. De flesta ädelmetallerna steg kraftigt i pris i februari, förutom silver, liksom järnmalmen som återhämtade sig från svackan i januari.

  10 mars 2020

 • Nytt verktyg mot stranderosion

  Klimatförändringar förväntas ge högre havsnivåer som ökar kustens påverkan av extrema väderhändelser. För att underlätta klimatanpassning längs kusterna har SGU utvecklat ett stödverktyg som visar hur kustnära sediment eroderas, transporteras och avsätts.

  9 mars 2020

 • Nya funktioner i GeoLagret

  SGU har byggt in nya funktioner i GeoLagret, SGU:s sökbara databas för geologisk information. Bland nyheterna finns tydligare koppling till andra relevanta produkter, ny design och fler funktioner för att hantera sökresultat.

  4 mars 2020

 • Innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen

  I Bergslagen finns många av de innovationskritiska metaller och mineral som behövs för att klara klimatomställningen. Det bekräftas av en ny SGU-rapport där Bergslagens potential för såväl primär och sekundär utvinning av de aktuella materialen har kartlagts.

  2 mars 2020