Foto: Torbjörn Bergman, SGU

23 mars 2020

Nytt om mineral- och bergartsförekomster i nordöstra Norrbotten

En ny rapport från SGU sammanfattar förekomster av malm och mineral i nordöstra Norrbottens län. Arbetet förbättrar den geologiska informationen och kunskapsläget om mineralförekomsterna och deras relation till berggrunden i området.

Rapporten presenterar information om mineral- och bergartsförekomster i nordöstra Norrbotten. Det är en sammanställning av befintlig geologisk information, ny information från fältbesök och resultat av kemiska analyser. Fyndigheterna inom området varierar mycket vad gäller typ och storlek och innefattar allt från små järn-, basmetall-, guld- och industrimineral­förekomster till aktiva gruvor och bergtäkter.

I rapporten sammanfattas också områdets berggrundsgeologi och mineralförekomsternas relation till de geologiska enheterna. Beskrivningen av förekomsterna görs områdesvis och är inom varje delområde redovisade under olika rubriker beroende på typ av förekomst.

Studien har ökat kunskapen om mineralfyndigheterna och deras relation till berggrunden i området. Informationen är tänkt att användas inom mineralprospektering, samhällsplanering och vid miljöfrågor, men kommer också till nytta inom forskning och undervisning, geoturism och kulturhistoria.

Ladda ner rapporten Inventory of mineral resources in northeastern Norrbotten County, Sweden från GeoLagret

Resultaten i rapporten kan också ses i SGU:s kartvisare ”Malm och Mineral” samt i kartvisaren ”Bergartskemi”:

Länk till kartvisaren ”Malm och mineral” 

Länk till Kartvisaren ”Bergartskemi” 

Senast granskad 2020-03-23