4 mars 2020

Nya funktioner i GeoLagret

SGU har byggt in nya funktioner i GeoLagret, SGU:s sökbara databas för geologisk information. Bland nyheterna finns tydligare koppling till andra relevanta produkter, ny design och fler funktioner för att hantera sökresultat.

I nya GeoLagret har SGU sett över och indexerat vilka publikationer som har en relation till varandra. Ett exempel är att en beskrivning kan ha en relation till en karta, eller att en rapport kan ha en relation till en annan rapport. De publikationer som visas under rubriken "Relationer till andra produkter" är länkade till respektive publikation. Om produkten har ett diarienummer så visas numera även detta.

En ny funktion är också "Hantera sökresultat”, där det går att spara sina sökningar eller dela med sig av sökningar till andra.

Databasen har dessutom fått en fräschare och mer enhetlig design som ger ett mer professionellt intryck där besökare har lättare att känna igen sig. 

Länk till GeoLagret

Läs mer om GeoLagret här

Senast granskad 2020-03-04