December

 • Grundvattennivåer vecka 53

  Grundvattensituationen är i stort sett oförändrad i praktiskt taget hela landet men i sydöstra Sverige är fortfarande grundvattennivåerna låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  29 december 2020

 • Innovativa verktyg inom utbildningsprogrammet ITP308

  SGU:s internationella utbildningsprogram ITP308, om gruvor, hållbarhet och mänskliga rättigheter, arbetar vidare med innovativa idéer, digitalt material och nya planer under coronapandemin.

  27 december 2020

 • Ändringar i minerallagen med anledning av corona

  Regeringen föreslår ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemins påverkan på gruvnäringen. Ändringarna gäller förlängningar av undersökningstillstånd. SGU har varit delaktig i förslaget.

  21 december 2020

 • Mer data och ökad kunskap om landets grundvattentillgångar

  Utökad nivåövervakning, mer information om landets tillgång på grundvatten och jordarter, nya 3D-modeller och bättre kunskap om grundvattenkemin. Det är några resultat av regeringens särskilda grundvattensatsning som nu avslutas.

  16 december 2020

 • SGU lanserar nytt verktyg för att visa framtida grundvattennivåer

  SGU lanserar nu en funktion som visar hur grundvattennivåer kan komma att förändras de närmaste månaderna. Bland nyheterna finns även en förbättrad funktion för att jämföra grundvattenkartor från olika perioder, från dagens situation tillbaka till 1984.

  15 december 2020

 • Jämtlands jordarter kartläggs på nytt

  SGU kartlägger jordarterna i Jämtlands län för att få fram moderna och digitala data. Informationen är viktig för att utveckla framtidens samhälle och för att bättre förstå Jämtlands geologiska historia.

  14 december 2020

 • Metallprisernas utveckling i november

  I november har metallpriserna stigit på bred front, med särskilt stark uppgång för priserna på koppar, järnmalm och platina.

  8 december 2020

 • Tio nya rapporter om grundvatten i Bohuslän, Uppland och på Gotland

  SGU har kartlagt och beskrivit åtta grundvattenmagasin i Bohuslän, två i Uppland och två på Gotland. Informationen publiceras i form av tio nya rapporter, samt i kartvisare och i databaser.

  3 december 2020

 • Här planerar SGU att kartlägga kommande år

  Syftet med SGU:s kartläggning är att ta fram det geologiska underlag som samhället behöver. Ta del av SGU:s plan för geologisk kartläggning de kommande åren.

  2 december 2020