Bilden visar en gång i en gruva. I förgrunden syns två män med arbetskläder.

Foto: Boliden.

8 december 2020

Metallprisernas utveckling i november

I november har metallpriserna stigit på bred front, med särskilt stark uppgång för priserna på koppar, järnmalm och platina.

Metallpriserna steg överlag under november månad. Av basmetallerna utmärkte sig kopparpriset som steg med 15 procent orsakat av leveransproblem i Chile, minskade lager, och ökad efterfrågan i Kina. Även framtida efterfrågan från elfordonsindustrin tros ha påverkat det ökande priset. Järnmalmspriset steg med 20 procent, beroende på sjunkande lager samt stark efterfrågan på stål i Kina. Platina, som haft en svag utveckling de senaste åren överraskade och steg med 24 procent. Det kan delvis förklaras med ökad efterfrågan från smyckestillverkningen, men även med ökad användning av platina inom industrin, bland annat via nya tekniska lösningar i den gröna industrin.

Läs mer om metallprisernas utveckling i november (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-12-08