ITP308

27 december 2020

Innovativa verktyg inom utbildningsprogrammet ITP308

SGU:s internationella utbildningsprogram ITP308, om gruvor, hållbarhet och mänskliga rättigheter, arbetar vidare med innovativa idéer, digitalt material och nya planer under coronapandemin.

SGU driver sedan flera år tillbaka ett Sida-finansierat utbildningsprogram inriktat mot afrikanska myndigheter som arbetar med gruvor, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Inom programmet har SGU bland annat arrangerat kurser i Malå samt internationella konferenser. Med anledning av smittorisk och reserestriktioner har dessa ställts in under 2021. För att nå målen inom projektet, vilka bland annat är att stärka myndigheternas kapacitet att tackla utmaningar kopplat till hållbarhet inom gruvdrift, har SGU istället utvecklat digitalt utbildningsmaterial. Detta material är tillgängligt för alla via SGU:s webbplats men riktar sig särskilt till de samarbetspartners som finns inom projektet.

Läs mer om det digitala utbildningsmaterialet (på engelska)

Inom kursen läser man bland annat om följande ämnen:

  • Introduktion till mineral, malm och prospektering
  • Gruvor och miljö
  • Gruvavfall
  • Tillsyn och styrning av utvinningsindustri
  • Småskalig gruvdrift
  • Provtagning
Etiopien-arbete-liten.jpg

Etiopiska deltagares arbete med ett förändringsprojekt som nu utvecklas vidare nationellt presenterades först vid SGU:s konferens i Addis Abeba under 2019.

Under året har deltagare till programmet dessutom fortsatt att arbeta med så kallade förändringsprojekt. Dessa projekt görs inom deltagarnas egna organisationer med mentorsstöd från SGU. Till exempel har en grupp rapporterat om att deras arbete med småskalig gruvdrift som presenterades i Addis Abeba hösten 2019 nu kommer att integreras i en nationell vägledning. Trots utmaningar med pandemin fortskrider alltså arbetet med alla gruppers förändringsarbeten. Även om mentorsarbetet sker på distans så hålls regelbundna digitala möten mellan SGU och de deltagande organisationerna.

Senast granskad 2020-12-27