Kajsa Bovin/SGU

2 december 2020

Här planerar SGU att kartlägga kommande år

Syftet med SGU:s kartläggning är att ta fram det geologiska underlag som samhället behöver. Ta del av SGU:s plan för geologisk kartläggning de kommande åren.

Syftet med SGU:s kartläggning är att ta fram det geologiska underlag som samhället behöver i frågor som rör till exempel inhemsk utvinning av metaller och mineral, hållbar, effektiv och säker infrastrukturplanering på land och till havs samt tryggad vattenförsörjning.

I Plan för geologisk kartläggning 2021–2027 redovisas både den grundläggande planeringen samt en mer detaljerad plan för 2021-2022. En viktig utgångspunkt för SGU:s kartläggning är målen i den nationella geodatastrategin.

Läs Plan för geologisk kartläggning 2021–2027 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-12-02