För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Utsnitt från SGU:s kartvisare Mineralrätttigheter.

SGU:s kartvisare mineralrättigheter.

21 december 2020

Ändringar i minerallagen med anledning av corona

Regeringen föreslår ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemins påverkan på gruvnäringen. Ändringarna gäller förlängningar av undersökningstillstånd. SGU har varit delaktig i förslaget.

Regeringen beslutade den 17 december om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande (nytt fönster)

Senast granskad 2020-12-21

Kontaktperson

  • Erika Ingvald

    Telefon: 018-179350
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
    Skicka e-post