Utsnitt från SGU:s kartvisare Mineralrätttigheter.

SGU:s kartvisare mineralrättigheter.

21 december 2020

Ändringar i minerallagen med anledning av corona

Regeringen föreslår ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemins påverkan på gruvnäringen. Ändringarna gäller förlängningar av undersökningstillstånd. SGU har varit delaktig i förslaget.

Regeringen beslutade den 17 december om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Senast granskad 2020-12-21