November

 • Strängare regler och mer kunskap kring hantering av alunskiffer

  Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer.

  1 december 2020

 • Ökat skydd för Höga kustens unika geologi

  SGU har tagit fram en ny metod för att klassificera geologiska naturvärden vid Höga kusten/Kvarkens skärgård. Syftet är att bättre skydda den unika geologin vid exploatering och markanvändning.

  26 november 2020

 • Grundvattennivåer vecka 48

  Grundvattennivåerna återhämtar sig i stora delar av landet, men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  24 november 2020

 • SGU:s arbete med Hoburgs bank: viktiga rev upptäckta med ny teknik

  SGU:s avancerade kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank har gett detaljerade kartor över livsmiljön och geologin på botten. Små distinkta revstrukturer visat sig ha stor betydelse för livet i området.

  23 november 2020

 • Tre nya 3D-modeller av geologi

  SGU har tagit fram nya 3D-modeller för geologi i Bergslagen, Västernorrland och Uppsala. Informationen är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i de berörda kommunerna.

  19 november 2020

 • Sommar- och vintertorka – då är grundvattnet som lägst

  Grundvattnet når sina lägsta nivåer under två olika tidpunkter på året, beroende på var i landet man befinner sig. I en ny film förklarar SGU:s grundvattenexperter, och beskriver även hur klimatförändringen påverkar bildandet av grundvatten.

  11 november 2020

 • SGU:s flygmätningar i Östergötland –  nya fynd och möjliga vattentäkter

  Bättre planeringsunderlag för den framtida vattenförsörjningen i Motala, Linköping, Mjölby och Vadstena. Det är resultatet av SGU:s flygburna TEM-mätningar på Östgötaslätten, som nu redovisas i en rapport.

  6 november 2020

 • Lättare att hitta gruvkartor och prospekteringsrapporter

  Söktjänsterna för gruvkartor respektive prospekteringsrapporter har utvecklats för bättre sökbarhet, och har samtidigt flyttats till GeoLagret. Söktjänsten Georegister är inte längre tillgänglig via SGU:s webbplats.

  5 november 2020

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Förhållandevis små rörelser i skuggan av presidentvalet i USA och Kinas nya femårsplan. Det sammanfattar metallprisernas utveckling i oktober.

  4 november 2020

 • Grundvattennivåer vecka 45

  Grundvattennivåerna stiger nu på flera håll men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  3 november 2020