3 november 2020

Grundvattennivåer vecka 45

Grundvattennivåerna stiger nu på flera håll men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

I de små magasinen syns en påfyllning tydligast i västra och norra Sverige men i de stora magasinen sker ännu ingen betydande höjning av nivåerna.

Grundvattennivåer vecka 45

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I Götaland är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i östra delarna, medan de är över de normala i nordväst. I Svealand är nivåerna under de normala längs ostkusten och över eller mycket över de normala i nordväst. I Norrland är de generellt över eller mycket över de normala. Nivåer nära de normala finns framför allt i centrala delarna av Götaland och Svealand.

Det sker nu påfyllning av små grundvattenmagasinen över hela landet. Det krävs dock mer nederbörd än normalt i sydöstra Sverige för att där få en normal grundvattensituation.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är grundvattennivåerna under de normala i östra Svealand och i södra och östra Götaland. Längst i söder, öster om Vättern och i delar av Mälardalen är nivåerna mycket under de normala för årstiden. Nivåer över eller mycket över de normala finns framför allt längs västkusten, i fjällkedjan och i Norrbottens län. I övriga delar av landet dominerar nivåer nära de normala.

För en återgång till mer normala nivåer i de sydöstra delarna av landet krävs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Senast granskad 2020-11-03