11 november 2020

Sommar- och vintertorka – då är grundvattnet som lägst

Grundvattnet når sina lägsta nivåer under två olika tidpunkter på året, beroende på var i landet man befinner sig. I en ny film förklarar SGU:s grundvattenexperter, och beskriver även hur klimatförändringen påverkar bildandet av grundvatten.

I Sverige står grundvattnet som lägst under två perioder på året, beroende på var i landet man befinner sig. I södra delen av landet uppmäts de lägsta grundvattennivåerna i slutet av sommaren. En stor del av det regn som fallit under den varma årstiden har då avdunstat och tagits upp av växterna istället för att ha bildat grundvatten, med låga nivåer som följd. Längre norrut i landet inträffar istället årets lägsta grundvattennivåer i slutet av vintern, innan snösmältningen. Den nederbörd som kommit under en längre tid har då fallit som snö, vilket har minskat grundvattenbildningen under perioden.

I filmen förklaras också hur klimatförändringen påverkar grundvattnets årsvariation. Södra Sverige får allt mindre grundvattenbildning under våren men istället mer grundvattenbildning i slutet av året, beroende på mindre snösmältning under våren och mer regn än snö under hösten. I norra Sverige inträffar grundvattenbildningen nu tidigare på våren än tidigare. Dessutom bildas grundvatten numera på hösten i stora delar av Norrland, vilket inte hände tidigare då höstvädret var kallare och snötäcket kom tidigare.

Läs mer om grundvattennivåer här

Senast granskad 2020-11-11