5 november 2020

Lättare att hitta gruvkartor och prospekteringsrapporter

Söktjänsterna för gruvkartor respektive prospekteringsrapporter har utvecklats för bättre sökbarhet, och har samtidigt flyttats till GeoLagret. Söktjänsten Georegister är inte längre tillgänglig via SGU:s webbplats.

Gruvrapporter

SGU:s gruvrapporter flyttas till Geolagret, och i samband med det har flera förbättringar i sökfunktionen gjorts. Som exempel är gruvkartorna nu geografiskt sökbara. Samtidigt har ett stort jobb lagts på att förbättra metadatat: det står nu angivet om en geologisk beskrivning ingår och gruvkartor som är särskilt relevanta för varandra har fått en referens till varandra. Gruvkartor som tidigare delats upp på flera poster är nu också sammanslagna så att alla filer återfinns på samma plats.

Prospekteringsrapporter

Även söktjänsten för prospekteringsrapporter har flyttats till GeoLagret och tillika utvecklats för bättre sökbarhet. Rapporterna är nu i de flesta fall geografiskt sökbara och information som tidigare var dold har lagts till. Exempel på detta är: rapportkod; vem som ursprungligen publicerade, beställde eller producerade rapporten, vilket projekt det tillhörde; vilka platser som finns omnämnda i rapporten; vilka kartor, kartrutor eller kartblad som ingår samt nyckelord för grundämnen .

Tidigare söktjänster avslutas

Förändringarna innebär att de tidigare söktjänsterna ”Gruvrapporter” respektive ”Prospekteringsrapporter” avslutas. Detsamma gäller för referensdatabasen Georegister, som tas nu ur bruk för arkivering.

Kontakta SGU:s arkivarie via e-post arkiv@sgu.se för att få mer information om sökningar ur Georegister framöver. Detta genomförs antingen genom att arkivet utför specifika sökningar åt dig, eller att vi tillhandahåller hela Georegister i ett format du kan återanvända på din egen dator.

Länk till Geolagret

 

Senast granskad 2020-11-05