19 november 2020

Tre nya 3D-modeller av geologi

SGU har tagit fram nya 3D-modeller för geologi i Bergslagen, Västernorrland och Uppsala. Informationen är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i de berörda kommunerna.

3D-modellerna har dokumenterats i tre rapporter, där en rapport beskriver en geologisk 3D-modell för Vena gruvfält, som är beläget strax öster om Askersund i södra Närke. En andra rapport handlar om Mjällåns dalgång i Västernorrland och visar kvartärstratigrafiska profiler. Den tredje rapporten gäller Uppsalaåsen med en geologisk 3D-modell som är en uppdaterad version, eftersom en del nya data har tillkommit.

Modellerna har tagits fram inom projektet ”Geodata i 3D” vid SGU. Projektets syfte är att utveckla SGU:s arbete med 3D-modellering med särskilt fokus på grundvatten och dricksvattenförsörjning. Projektet ingår till en del i regeringens uppdrag till SGU angående utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser (2018–2020). I SGU:s 3D-visare presenteras framtagna modeller och relaterad information.

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Gå till SGU:s 3D-visare

Senast granskad 2020-11-19