24 november 2020

Grundvattennivåer vecka 48

Grundvattennivåerna återhämtar sig i stora delar av landet, men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

Situationen har förbättrats i små och stora magasin både i Norrland och i västra delarna av Svealand och Götaland. I sydöstra Sverige sker dock återhämtningen långsamt.

Grundvattennivåer vecka 48

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Små grundvattenmagasin

I Götaland är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra delarna, medan de är över de normala eller mycket över de normala i nordväst. I Svealand är nivåerna under de normala i öster och längs ostkusten mycket under de normala, medan de är över eller mycket över de normala i väster. I Norrland är de generellt över eller mycket över de normala.

Det sker nu påfyllning av små magasinen över hela landet. I sydöstra Sverige krävs dock mer nederbörd än normalt för att få en normal situation.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i östra Svealand och i södra och östra Götaland. Nivåer över eller mycket över de normala finns framför allt längs västkusten, i fjällkedjan och i Norrbottens län. I övriga delar av landet dominerar nivåer nära de normala.

För en återgång till mer normala nivåer i de sydöstra delarna av landet krävs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Senast granskad 2020-11-24