29 december 2020

Grundvattennivåer vecka 53

Grundvattensituationen är i stort sett oförändrad i praktiskt taget hela landet men i sydöstra Sverige är fortfarande grundvattennivåerna låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

Situationen är i stort sett oförändrad i både små och stora magasin i praktiskt taget hela landet. I delar av Svealand och Götaland har dock en svag återhämtning noterats.

Grundvattensituation vecka 53

Grundvattensituationen-v-53.png

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är grundvattensituationen under eller mycket under den normala i södra och nordöstra Götaland, på Öland och Gotland samt i delar av östra Svealand. I delar av nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden.

En svag återhämtning har noterats i de delar av Götaland och Svealand där nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden. Det krävs dock mer nederbörd än normalt för att få en normal situation.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattensituationen under eller mycket under den normala i södra och nordöstra Götaland, på Öland och Gotland samt i östra Svealand. I större delen av nordvästra Götaland, västra Svealand och i stora delar av Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden.

För en återgång till mer normala nivåer för årstiden i de sydöstra delarna av landet krävs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Senast granskad 2020-12-29