Bilden visar en gång i en gruva. I förgrunden syns två män med arbetskläder.

Foto: Boliden.

10 mars 2020

Metallprisernas utveckling i februari

Coronaviruset och finansiell oro har satt sin prägel på utvecklingen av metallpriserna i februari. De flesta ädelmetallerna steg kraftigt i pris i februari, förutom silver, liksom järnmalmen som återhämtade sig från svackan i januari.

Den efter årsskiftet vikande efterfrågan till stålverken innebar att Kina kraftigt minskade råvarutillförseln av stålskrot till stålverken, eftersom det var mer arbetskrävande än järnmalmstillförseln. I februari balanserades stållagren och efterfrågan på järnmalmen kom tillbaka. Detta medförde att järnmalmspriset steg med 14 procent under februari.

Priserna på basmetallerna låg rätt still utom zinkpriset som sjönk med nio procent. Detta förklaras med en vikande efterfrågan till följd av coronavirusets påverkan på ekonomin i samhället.

Ädelmetallpriserna fortsätter att stiga, ett naturligt förlopp i oroliga tider då efterfrågan på ädelmetaller ökar. Förändring: guld plus sju procent, palladium plus tolv procent och Rhodium ökning med hela 18 procent. De två senare har till största del industriell efterfrågan där metallernas användning som katalysatorer ökar. En metall som gjorde en tvär värdeförändring under månaden var silver. Prisuppgången i början av månaden hängde samman med metallen som finansiell investering som speglade oron i världen. Spridningen av coronaviruset i Kina innebar karantän och stängda fabriker. Stängning drabbade även fabriker för tillverkning av solpaneler, där silver är en viktig beståndsdel, vilket medförde ett dramatiskt prisfall på silver med tolv procent.

Läs Metallpriser i februari (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-03-10