Tre stycken träbänkar runt en eldplats i betong. I bakgrunden syns vatten och en skog. Foto.

Foto: Marina Becher/SGU.

17 september 2020

Rådgivning till kommuner inför våtmarksprojekt

SGU erbjuder gratis rådgivning till kommuner för att säkerställa att målen för grundvattentillgång uppfylls vid restaurering eller anläggning av våtmarker. Tjänsten pågår året ut.

Som en del av Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdssatsning, LONA, erbjuder SGU under hösten kostnadsfri rådgivning till kommuner som planerar LONA-ansökan för våtmarksprojekt.

Rådgivningen hjälper kommuner att bedöma våtmarksprojektets påverkan på grundvattentillgång och var åtgärder ska placeras för att nå optimal effekt. SGU:s experter förklarar även hur geologisk information kan tolkas och tillämpas. 

Frågor som besvaras är exempelvis:

  • gör åtgärden att vattenflödet balanseras eller hålls kvar i landskapet?
  • skapar åtgärden en ökad grundvattentillgång för vattenförsörjningen?
  • vilken potential har åtgärden att avlasta vattenförsörjningen?

Rådgivningen består av ett digitalt möte som bokas efter intresseanmälan till Marina Becher (marina.becher@sgu.se). Intresseanmälan ska innehålla:

  • Beskrivning av vilken form av åtgärd som planeras
  • Syftet med åtgärden
  • Var åtgärden planeras (koordinater i SWEREF 99 samt karta)
  • Kontaktinformation med telefonnummer

Märk mejlet med ”Rådgivning inför ansökan om LONA våtmark”.

Senast granskad 2020-09-16

Andra webbplatser