Ett foto över ett område med gruvavfall i Sverige.

Foto: Kristina Sjödin, SGU

15 september 2020

SGU utvecklar sekundär utvinning med hjälp av extra anslag

Regeringen fördelar femtio miljoner kronor extra på att utveckla och undersöka förutsättningen för sekundär utvinning av metaller. De extra medlen går till SGU, som föreslås ta hjälp av Naturvårdsverket.

Satsningen är ett led i att öka takten på återvinning och sekundär utvinning av metaller, för att på så sätt snabba på övergången till en cirkulär ekonomi. Områden som omfattas av arbetet gäller bland annat kartläggning, statistik och utveckling av spårbarhet inom sekundär utvinning.

– Det är mycket glädjande att vi får den här satsningen. Gruv- och mineralnäring är viktig för Sverige – inte bara som en ekonomisk motor utan även för den gröna omställningen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör för SGU.

Omställningen till en cirkulär ekonomi syftar till att minska behovet av primära råvaror, exempelvis för den teknik som behövs för minskad klimatpåverkan. Det finns ett ökande behov av metaller för fossilfria energitekniker som vindkraft och solenergi, men även för omställningen av transportsektorn med laddningsinfrastruktur, batterier och elbilar.

Satsningen, med en total budget på femtio miljoner kronor, ska genomföras 2021 till 2022. SGU påbörjar nu planeringen av arbetet, där en del av satsningen kommer att genomföras i samverkan med Naturvårdsverket.

Senast granskad 2020-09-15