För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
På bilden syns SGUs båt Ugglan. På båten står några män som arbetar med provtagning av Fyrisån i Uppsala, Sverige.

SGUs undersökningsbåt S/V Ugglan.

Foto: Ulf Boivie, SGU.

11 september 2020

SGU kartlägger Uppsala läns kust- och utsjöområden

Just nu kartlägger SGU havsbotten och dess livsmiljöer i Uppsala läns kust- och utsjöområden. Kartläggningen utförs med SGUs undersökningsbåt Ugglan och pågår till mitten av oktober.

Med hjälp av undervattenskameror, avancerade sensorer, sedimentprovtagare och multistrålekolod samlas information in om geologi, biologi och vattenmiljö.

Syftet med projektet är att fylla geografiska luckor i befintliga data och utöka datamängden i olika kombinationer av djup- och vågexponeringsmiljöer. Det kompletta datasetet ska användas för att modellera fram heltäckande kartor över olika typer av havsbottenmiljöer och dess arter. Kartorna är viktiga för arbete med områdesskydd och förvaltning samt fysisk planering av kust- och havsområdet på så väl nationell, regional och lokal nivå.

Arbetet utförs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala och är en del av Havs- och vattenmyndighetens projekt ”Nationell Marin Kartering”.

Läs mer om projektet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

undervatten-627x470.jpg

Foto: Ylva Jondelius

Senast granskad 2020-09-11

Kontaktperson

  • Finn Baumgartner

    Telefon: 018-179037
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post