Bergtäkt, Hardeberga. Foto.

Vy över bergtäkt.

Foto: Cecilia Jelinek, SGU

28 september 2020

Statistik för grus, sand och krossberg 2019

SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

Några siffror från 2019 års statistik:

  • 100 miljoner ton ballast har levererats under 2019, en ökning med 1,5 miljoner ton från 2018.
  • Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 8,6 miljoner ton, nio procent av den totala ballastproduktionen.
  • Det totala antalet täkter minskar och är uppe i 1180. Det är naturgrustäkterna som minskar i antal, ner med 40 till 249 täkter, medan krossbergtäkterna ökar med 26 till 777 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter.
  • De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (18 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholm (9 miljoner ton).
  • Ballastproduktionen ökade mest i Norrbottens län (1,2 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Dalarnas län (-0,8 miljoner ton) och Stockholms län (-0,4 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Östergötlands län (98 %) samt Kronoberg och Blekinge län (båda med 97 %).

Mer statistik från 2019 års ballastproduktion presenteras i Grus, sand och krossberg 2019, som publiceras senare i höst. Fram till dess kan specifik statistik i form av Excel-tabeller fås efter förfrågningar via e-post till Lars Norlin, se kontaktuppgifter under rubrik "Kontaktperson".

Senast granskad 2020-09-28