SGU:s kartvisare Riksintressen, mineral.
11 juni 2020

Detaljavgränsning av grafitfyndigheten Nunasvaara

SGU har detaljavgränsat riksintresset Nunasvaara i Kiruna kommun för dess innehåll av grafit.

Nunasvaara är en grafitfyndighet som är av riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken. Fyndigheten innehåller höga halter av grafit, vilket är listat som ett så kallat kritiskt material av EU.

Grafit är ett ämne som är viktigt för en omställning till förnyelsebar energi. Det används inom ett flertal olika sektorer, bland annat inom fordonsindustrin och för att framställa litiumjonbatterier. Av grafit framställs också grafen som är ett material som väntas få stor betydelse i framtiden, exempelvis för nya energilagringslösningar.

Fyndigheten i Nunasvaara har undersökts genom omfattande geologiska och geofysiska undersökningar. Genom dessa har fyndigheten kunnat avgränsats väl och dess egenskaper är noggrant dokumenterade.

Beslut om riksintresset Nunasvaara (öppnas i nytt fönster)

Mer om Riksintressen för värdefulla ämnen och material

Det här är kritiska material

EU har listat 27 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. De kritiska materialen väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgång. Grafit är ett av dessa. 

Mer om kritiska material

Senast granskad 2020-06-11