Bilden visar borrkärnor i SGU:s borrkärnearkiv.

SGU:s borrkärnearkiv.

Foto: Leif Bildström/SGU.

22 juni 2020

Gruvnäringen viktig för Sverige enligt befolkningen

Gruvnäringen är viktig för Sverige och bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgång till viktiga metaller, nu och i framtiden. Det framgår av årets SOM-undersökning, där svenskarnas inställning till gruvor har undersökts.

De råvaror som behövs för energiomställningen, för den digitala omvandlingen och för det hållbara samhällsbygget kommer ursprungligen från gruvbrytning och kan sedan i många fall återvinnas om och om igen. Vi har dock inte brutit tillräckligt ännu för att kunna luta oss mot återvinning till hundra procent. Därför behövs det fortfarande gruvor. SGU har mot bakgrund av detta låtit undersöka befolkningens inställning till gruvnäringen med hjälp av SOM-institutet.

– Undersökningen ger värdefull kunskap om befolkningens syn på gruvnäringen och råvaruförsörjningen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Av undersökningens resultat framgår bland annat att:

  • En majoritet är positivt inställda till gruvnäringen: 52 procent av svenskarna håller helt eller delvis med påståendet om att den svenska gruvnäringen bör ges förutsättningar för att säkra tillgången på viktiga metaller. Bara åtta procent tycker att det är helt eller delvis fel.   
  • Betydligt fler män än kvinnor är positivt inställda till gruvnäringen: 66 procent av männen är positiva, jämfört med 41 procent av kvinnorna.
  • De som bor på landsbygden är mer positivt inställda till gruvnäringen jämfört med boende i större städer.

Resultaten bygger på en undersökning från svenska SOM-institutet där 10 068 boende i Sverige i åldrarna 16–85 år deltog, vilket motsvarar ett representativt urval av Sveriges befolkning. Undersökningen genomfördes under september–december 2019.

Läs resultatet från SOM-undersökningen

Senast granskad 2020-06-22