16 juni 2020

Grundvattennivåer vecka 25

I större delen av Götaland, Svealand och södra Norrland är nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna låga i Skåne, östra Götaland och Svealand samt i fjällkedjan.

I landets södra och mellersta delar sjunker grundvattennivåerna vilket är normalt vid den här tiden på året. Längre norrut i landet har snösmältningen medfört stigande nivåer. I de stora magasinen har det inte skett några betydande förändringar.

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåer

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i praktiskt taget hela Götaland och Svealand samt i södra och östra Norrland. I Norrlands västra delar är de i allmänhet över de normala.

Nivåerna i södra Sverige sjunker vilket är en förväntad utveckling under försommaren då merparten av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Det är därmed små möjligheter till betydande grundvattenbildning och under de närmaste månaderna kan situationen därmed bli ansträngd. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och Svealand samt i södra Norrland och östra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala i södra och östra Götaland, i östra Svealand samt i Fjällkedjan samt i östra Svealand. I västra Götaland samt i sydvästra Svealand är nivåerna över de normala medan de i övriga delar av landet vanligtvis är normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. Varierande förutsättningar förekommer dock både vad gäller grundvattenmagasinens egenskaper och vattenuttag.

De stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behöver få mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation.

Senast granskad 2020-06-16