Skärmdump från SGU:s kartvisare Jordarter. Karta.

SGU:s uppdaterade jordartskarta över området runt Blaikengruvan i Storumans kommun.

23 juni 2020

Nya jordartsdata finns tillgängliga

Ny jordartsinformation finns för Tärnaby samt Blaiken- och Svärtträskgruvorna i Västerbotten liksom ett antal grundvattenmagasin i sydöstra Sverige.

I sydöstra Sverige har ett antal grundvattenmagasin fått uppdaterad jordartsinformation i samband med SGU:s satsning på grundvatteninformation: Uppsalaåsen, Åbylund nära Alunda, Andersby och Dannemora-Film nära Österbybruk i Uppsala län, liksom Järna och Hölö i Stockholms län, Gnesta och Fredriksdal nära Vagnhärad i Södermanlands län och Söderköping i Östergötlands län.

I Västerbottens län finns uppdaterade jordartsdata för Tärnaby och områden runt Blaiken- och Svärtträskgruvorna.

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, göra klimatanpassningsåtgärder eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Gå till kartvisaren (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-06-23