30 juni 2020

Grundvattennivåer vecka 27

I de små magasinen är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand, större delen av Götaland och de sydöstra delarna av Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i östra Götaland och Svealand, södra Götaland och nordvästra Norrland

I södra och mellersta Sverige sjunker grundvattennivåerna i de små magasinen och de sjunker snabbare än normalt i stora delar av Svealand. I nordvästra Norrland har snösmältningen bidragit till nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden. I de stora magasinen har det inte skett några stora förändringar sedan förra veckan.

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåer

Ladda ner kartbild på grundvattennivåer v 27 (TIF)

Små grundvattenmagasin

Nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden i de små magasinen i Svealand, större delen av Götaland och i sydöstra Norrland. Västra Norrland och ett område i västra Götaland har nivåer som är nära de normala. I nordvästra Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden.

Nivåerna i södra Sverige sjunker, vilket är en förväntad utveckling under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små, vilket innebär att situationen kan bli ansträngd under de närmaste månaderna. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och Svealand samt i södra och östra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i större delen av landet. I södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt i nordvästra Norrland är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden. I västra Götaland är nivåerna däremot över eller mycket över de normala.

I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. Varierande förutsättningar förekommer dock både vad gäller grundvattenmagasinens egenskaper och vattenuttag.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.

Senast granskad 2020-06-30