För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
9 juni 2020

Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

Götaland och Svealand domineras fortsatt av nivåer under de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand är nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

Sedan mitten av maj har nivåerna i de små grundvattenmagasinen sjunkit i hela landet bortsett från norra Norrland. I de stora magasinen har det inte skett några betydande nivåförändringar.

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna i regel under de normala för årstiden i Götaland och Svealand, medan de är nära eller över de normala i Norrland. Det kan dock finnas påtagliga lokala skillnader. På Gotland och i västra Svealand bedöms nivåerna vara mycket under de normala och i Roslagen nära de normala.

Nivåerna i södra Sverige har fortsatt sjunka sedan mitten på maj vilket är en förväntad utveckling under försommaren. Växtlighet och ökande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning. Under de närmaste månaderna kan situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutvecklingen. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och Svealand samt i södra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I västra Götaland samt i sydvästra Svealand är nivåerna över de normala medan de i övriga delar av landet är nära de normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. Varierande förutsättningar förekommer dock både vad gäller grundvattenmagasinens egenskaper och vattenuttag.

Stora magasin med grundvattennivåer under det normala behöver få mer nederbörd än normalt under flera månader för att uppnå en normal grundvattensituation.

Senast granskad 2020-06-09

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGUs löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGUs grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet