En blå skylt med texten "Grundvattnet"

Foto: Britt-Marie Ek, SGU

16 juni 2020

Bättre och tätare rapporter om landets grundvattennivåer

Från och med idag, 16 juni, publicerar SGU kartor över landets grundvattennivåer varje vecka. Kartorna blir också mer detaljerade tack vare ett samarbete med SMHI för att beräkna nivåer på platser där SGU inte mäter.

Uppgifter om landets grundvattennivåer kommer fortsättningsvis att publiceras varje tisdag efter lunch, till skillnad från tidigare då data om nivåerna som regel har presenterats månadsvis, och ibland med två veckors mellanrum.

I tillägg till tätare rapportering blir även kartorna mer detaljerade:

– Det blir mer rättvisande värden för platser där det saknas mätningar av grundvattennivån. Detta blir möjligt genom en ny beräkningsmodell som utvecklats i samverkan med SMHI, som också bidrar med aktuella väderdata för beräkningarna, säger Calle Hjerne, hydrogeolog på SGU.

De aktuella grundvattennivåerna, som anges i förhållande till normalt för årstiden, presenteras precis som tidigare i form av kartor över små och stora grundvattenmagasin. Dessa motsvarar i grova drag de typer av magasin som brukar användas för enskild vattenförsörjning (privata brunnar) respektive kommunal vattenförsörjning. Dessutom presenteras kartor för fyllnadsgrad, som visar grundvattennivåerna i förhållande till normalt oavsett årstid.

Den utökade och tätare övervakningen av grundvattnet är ett resultat av att Regeringen 2018-2020 satsat 26 miljoner kronor per år för att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av Sveriges grundvattenresurser. SGU har därigenom fått möjlighet att utveckla sin verksamhet och ta fram förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet, vilket i sin tur möjliggör bättre och säkrare prognoser för framtida grundvattennivåer.

– Det är viktigt att vi förebygger vattenbrist och fördjupar kartläggningen av Sveriges grundvattenresurser. Den utökade informationen är en del i SGU:s långsiktiga arbete för att hitta nya vattentäkter och det strategiska arbetet med vatten- och materialförsörjningsplaner, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Vi har ett stort behov av mer information bland annat om grundvattnets användning som dricksvatten, för bevattning och djurhållning. Den här tätare rapporteringen blir en viktig del i kunskapsuppbyggnaden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

SGU mäter nivåerna med hjälp av det så kallade Grundvattennätet, som består av flera hundra mätstationer för grundvattennivåer runt om i landet, vilket sedan bildar underlag för SGU:s kartor över grundvattensituationen.

 

Senast granskad 2020-06-16