Bilden visar Källan Lappträsket (Pålkem), Norriån.

Foto:Fredrik Theolin, SGU.

28 februari 2023

Grundvattensituationen i februari

I början av året steg nivåerna avsevärt i de små grundvattenmagasinen i Götaland och Svealand och nivåerna är nu i allmänhet över de normala för årstiden. I stora delar av Norrland är nivåerna under de normala. I Götaland och södra Svealand beräknas nivåerna sjunka under mars och april, eftersom snösmältningen förväntas bli obetydlig. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under de normala i norra Götaland och Svealand.

I de små grundvattenmagasinen steg grundvattennivåerna avsevärt i Götaland och Svealand under några veckor efter årsskiftet. De låga nivåerna i slutet av förra året återhämtade sig därmed, och i mitten av januari var nivåerna i allmänhet över eller mycket över de normala för årstiden. Därefter har nivåerna varit relativt oförändrade. I betydande delar av Norrland har nivåerna varit låga. I de stora magasinen har situationen förbättrats i större delen av Götaland och sydöstra Svealand, även om förändringarna inte har varit lika stora som i de små magasinen. I norra Götaland och Svealand är nivåerna fortsatt under de normala för årstiden.

I de små grundvattenmagasinen förväntas grundvattennivåerna i Götaland och södra Svealand sjunka under mars och april. Vanligtvis ska nivåerna stiga vid den tiden på året och de fortsatt sjunkande nivåerna beror främst på små snömängder, och därmed liten snösmältning som inte ger något betydande tillskott till grundvattnet. För att få ett bra utgångsläge inför sommaren behövs därför mer nederbörd än normalt. I nordvästra Svealand och Norrland beräknas nivåerna stiga främst under april.

I de stora magasinen beräknas nivåerna stiga något under de närmaste månaderna. Mer nederbörd än normalt behövs dock i delar av Götaland och Svealand för att nivåerna ska återgå till de normala.

Grundvattensituationen vecka 9

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Senast granskad 2023-02-28